Het was druk bij het bloedprikken. Ik mocht een citonummer trekken hadden ze de vorige keer gezegd. Een citonummer is voor baby’s en voor spoedgevallen. Wachtkamer vol maar meteen aan de beurt.

Uur later afspraak met vervangende arts, de mijne is op vakantie. Bloed was in orde, morgen dus derde chemokuur.

Even doorgevraagd naar hoe het nu verder gaat. Het was toch weer een beetje anders dan wij tot nu toe begrepen hadden. Ik dacht b.v. dat ze aan de bloedwaarden konden zien of de chemo gewerkt had en dat er zeker een operatie zou  volgen na de drie chemokuren.

Er wordt nu over twee weken een nieuwe PET/CT-scan gemaakt. Aan de hand van de uitslag daarvan zijn er drie mogelijkheden:

1- De chemokuren hebben hun werk gedaan en er wordt in overleg met oncoloog en gyneacoloog een afspraak gemaakt voor de buikoperatie.

2– De chemo heeft onvoldoende gewerkt en er worden eerst nog meer kuren gegeven vóórdat er geopreerd wordt.

3– De chemo heeft niet gewerkt en er moet gekeken worden of er nog iets anders kan.

Over de derde mogelijkheid maar niet veel doorgevraagd. De kuur die ik nu heb is de beste bij deze vorm van kanker. Ik wil pas weten wat de consequenties zijn van “niet aangeslagen”, als het aan de orde is.

Advertentie