Oplettende lezers en lezeressen maakten mij terecht attent op een typefout: de kosten van een ziekenhuisbed per dag bedragen  E 1.500,– en dus niet het tienvoud daarvan.  Er staan ook andere interessante cijfers over medische kwesties in de krant van vandaag, waarbij vooral die over specialisten mijn aandacht trokken. Hun aantal wordt kunstmatig beperkt gehouden waardoor zij heel veel kunnen verdienen. Op 1.000 inwoners heeft Nederland 1,4 specialist tegen bij voorbeeld  het dubbele in Zweden. In 2004 verdienden Nederlandse artsen gemiddeld E 290.000,– . Als je bedenkt dat er onder artsen ook vele huisartsen, keuringsartsen en bedrijfsartsen zijn, dan is duidelijk dat de specialisten gemiddeld aanzienlijk meer dan E 290.000,–  verdienden. In 2004, vijf jaren geleden.  “Het tekort, dat zich manifesteert in hoge salarissen en bliksembezoekers aan de patiënt, zou bewust in stand gehouden worden door de beroepsgroep.”  Het staat in de krant, dus het zal wel waar zijn.  

Zojuist is de verpleegkundige gearriveerd; ze had het over bezuinigingen in de gezondheidszorg. Ze is meteen met Aaltje aan de slag gegaan, niet hét moment  voor een uitvoerig gesprek over mogelijkheden om de kosten van de gezondheidszorg te beperken door ingrepen in de hoge inkomens van specialisten.  En met de  behandelende specialisten zelf begin ik er maar niet over.  

 

Advertentie