De onzekerheid omtrent het tijdstip waarom Aaltje wordt ontslagen als patiënte blijft. Thans ziet het er naar uit dat ze tot donderdag, morgen dus, zal blijven. Daarvoor zijn twee redenen:

1. De wonden als gevolg van pleisters nopen tot twee maal per dag thuishulp; dat moet alsnog worden geregeld.

2. De hechtingen  (‘nietjes’)  moeten worden verwijderd een week na de operatie, dus morgen. Dat moet in het ziekenhuis gebeuren.

Aan de wens van potentiële bezoekers om Aaltje langer in het ziekenhuis te houden met het oog op het ontvangen van bezoek kan geen gevolg worden gegeven.   De verdiensten, verbonden aan ziekenbezoek (een ‘werk van barmhartigheid’), gelden overigens ook voor bezoek aan huis. Want voorlopig behoudt Aaltje de status van zieke.  Maar als ze de Mexicaanse griep krijgt, dan mág ze geen bezoek ontvangen. Kortom, in dit opzicht gaan we moeilijke tijden tegemoet.  (Nee hoor, valt reuze mee.)

Advertentie