Als gezin hebben we in de loop van de tijd een zeer divers zangrepertoire opgebouwd: kinderliedjes, Marialiederen die onze moeder  zong tijdens allerhande werkzaamheden,  liederen uit onze “Spelevaarttijd”  (volksdansen),  kerkelijke liederen en nog veel meer.  Een bloemlezing daaruit is gebundeld in “Liefste Liederen”  uit 1988, toen onze moeder 80 werd.

Vaste prik was dat Elly en ik  bij gelegenheden tweestemmig het veeltalige lied Ultima in mortis hora ten gehore brachten.    Altijd al ging mij dat door merg en been. Vanmiddag zal ik het nóg een keer zingen, met Elly erbij,  maar dan waarschijnlijk alleen maar als luisteraar.

Ultima in mortis hora:  als ’t doodsuur t’enden slaat………….

Advertentie