Het jaar 476 na Christus wordt algemeen gezien als het  jaar  van de val van  het West-Romeinse Rijk. In dat jaar deed de toenmalige keizer afstand van zijn hoge ambt. Tijdgenoten was die gebeurtenis vrijwel ontgaan. Wie zich interesseert voor geschiedenis ontdekt dat wel vaker: pas na geruime tijd, soms zelfs pas na eeuwen, wordt het historische belang van een bepaalde gebeurtenis ingezien.

Het zal mij niet verbazen als er in het afgelopen jaar ook zo’n gebeurtenis heeft plaatsgevonden: in onze eigen waarneming tamelijk onbetekenend, maar in de ogen van geschiedschrijvers ná ons een feit van groot historisch belang.

De krant van gisteren kan misschien helpen bij het vaststellen van het mogelijk  belangrijkste historische feit van 2009. De wereldwijde kredietcrisis? De aardverschuiving van economische macht richting China, India en Brazilië? De mislukte klimaatbijeenkomst in Kopenhagen? Het aantreden van Obama als president van Amerika? De opstand in Iran?  Nee natuurlijk, want die feiten hebben in 2009 juist wél veel aandacht getrokken.

Ik vermoed (maar het blijft gissen) dat de vrijwel geruisloze inwerkingtreding van de Europese ‘Grondwet’  op 1 december over enkele generaties algemeen zal worden gezien als een belangrijk keerpunt in de wereldgeschiedenis. Het  oude, verdeelde Europa, waarvan de volkeren elkaar van oudsher beoorloogden,  hebben vrede gesloten. Voortaan zullen zij zich met democratie, gerechtigheid en vrede als strijdmiddelen inzetten voor een beter Europa en voor een betere wereld.

Voor mij persoonlijk ligt dat natuurlijk heel anders: trouwe lezers van dit blog weten waar ik op doel. Toch hebben de ziekte en de kuren van Aaltje  ook iets belangwekkends  voortgebracht: de erkenning  door Aaltje van het feit dat ik mij heb ontpopt als toegewijde mantelzorger: zie haar bijdrage aan ons Jaaroverzicht 2009.   De uitdrukking  ‘zich ontpoppen als’ duidt gemeenlijk op iets wat men absoluut niet had verwacht.  Die erkenning  door Aaltje wordt dan ook mogelijk mijn eigen historisch hoogtepunt.

Advertentie