Marijke maakt mij erop attent dat ik de werkelijkheid niet juist heb weergegeven.

De kist werd gedragen door twee zoons, een dochter, een schoonzoon, een broer en een nichtje van Elly. Dochter Daniëlle stond samen met haar man Gerben ook aan het touw bij het laten zakken van de kist. Bij de keuze van de dragers en draagsters speelde ook de lengte een rol, ze moeten wel ongeveer dezelfde lengte hebben.

De herinnering aan mijn emotie behoeft geen correctie.

Advertentie