Dit is een aanvulling op het bericht van Aaltje.  Aaltje gaat  ‘aantutten’, maar ik ga  mij verder verdiepen in de Canon van de westerse wijsbegeerte: een boek met daarin een korte bespreking van de 100  belangrijkste en meest invloedrijke filosofische boeken vanaf Plato. Vooral bij het bestuderen van zo’n overzichtswerk valt het op dat er weinig nieuws onder de zon is.  Denkbeelden  die nu als écht als van deze tijd worden gezien zijn dikwijls al eeuwen, soms zelfs millennia oud.  Mijn gevoel daarbij is ambivalent:  enerzijds stemt het mij droevig dat de mensheid zo hardleers is, anderzijds  is het lezen over de klassiekers uit onze rijke filosofiegeschiedenis een feest van herkenning.

Advertentie