Annemieke heeft geïnformeerd bij de thuiszorgwinkel over het looprek en de hielbeschermers. Het looprek werd afgeraden voor ’s nachts. Als ik onstabiel loop door slaapmedicatie doe ik dat ook met een looprek en kan ik nog net zo goed vallen. Hetzelfde gold voor een rolator. De aanbeveling van de winkelmevrouw was een postoel. Nu weet ik best dat ik ooit op een postoel naast het bed terecht kom en misschien zelfs wel op een ondersteek, maar zover ben ik nog niet. Er zijn grenzen aan mijn fexibiliteit. Ik wil pas een postoel als er ook iedere morgen iemand komt om die (en mij) schoon te maken. Zover ben ik als ook het hoog-laagbed naar boven moet. Voorlopig heb ik iedereen op het bezorgde hart gedrukt dat ik voorzichtig van punt naar punt zal scharrelen.

De hielbeschermers heb ik wel en ze voldoen. Ze zijn van synthetische vacht en ik doe ze nog over mijn al zachte sokken heen. Ik kan er ook nog mee lopen.

Advertentie