In het kader van “opgeruimd staat netjes” hebben we ook het heikele onderwerp van onze eigen nette opruiming maar eens aangesneden. Het bleek minder heikel dan ik dacht. Zo gaat het natuurlijk vaak met heikele onderwerpen.

Om te beginnen bleken we het over de hoofdzaken al eens te zijn. We willen allebei begraven worden en hebben een sterke voorkeur voor het kleine kerkhofje achter de oude katholieke kerk. Dus maar eens informatie ingewonnen. Als parochianen die al langer dan vijf jaar in Voorschoten wonen, komen we in aanmerking om daar begraven te worden. Het blijkt mogelijk te zijn om nu al een graf voor twee personen te huren dat dan voor dertig jaar beschikbaar is. Verlenging van de huurperiode is daana ook nog mogelijk.

Ik denk dat ik niemand choqueer als ik ervan uit ga dat tenminste een van ons binnen dertig jaar komt te overlijden. Inmiddels hebben we donderdag een afspraak met de beheerder om een mooi plekje uit te zoeken.

Er zijn een aantal voordelen: – Nu het niet direct aan de orde is, is het minder emotioneel. – Een groot deel van de kosten worden nu voldaan, er zijn t.z.t nog genoeg andere kosten. – Er hoeft niet gedubd te worden over wat we hadden gewild voor het onwaarschijnlijke geval dat we tegelijk overlijden. – Ik vind dat er kerkhoven moeten blijven en op deze manier betalen we daar alvast aan mee. – Kerk, kerkhof en ruimte voor de ontmoeting naderhand, zijn vlak bij elkaar; alle drie de onderdelen van een uitvaart zijn op tientallen meters van elkaar.

Kortom, we zijn tevreden over ons besluit en als het geregeld is kan het netjes in onze denkbeeldige kast.

Advertentie