De ondertitel is CT-onderzoek. Het staat op de informatiefolder die ik nog maar een keertje doorneem. Om tien uur moet ik me melden op de afdeling radiologie. Dit onderzoek heb ik nog niet eerder gehad. In de folder is ‘CT buik’ aangestreept. De instruktie zegt dat ik een uur voor het onderzoek 600 ml volle melk moet drinken en twintig minuten voor het onderzoek nog eens 400 ml. Nu ik het opschrijf zie ik pas dat er mililiter staat. Ik had me al ingesteld op een hele liter melk wegwerken. Nu ik het nog eens goed lees is er meer onduidelijk. Nuchter blijven maar wel, behalve die melk, een liter water drinken? Maar het water staat niet aangestreept en de melk wel. Ik zal nog wel even bellen voor opheldering. Ik moet er pas om tien uur zijn.

Nog iets. Voor dit onderzoek waren er ook uitslagen nodig van het bloedonderzoek van vorige week. Dat betekent dat zij ook de uitslag van de tumormarker hebben. Officieel krijg ik die uitslag alleen van de arts die het heeft aangevraagd, in dit geval de gynaecoloog. Ik ga er toch om vragen. De verpleegkundigen zullen het niet mogen geven, maar de radioloog is ook een arts, wellicht lukt het bij hem. De ervaring is dat vragen vanuit de zekerheid dat je het antwoord krijgt, het beste resultaat geeft. De afspraak met de gynaecoloog is pas de veertiende, ik vind dat nog lang duren.

Advertentie